Tanečné štýly, ktoré vyučujeme

V tanečnej škole WANTED máte možnosť naučiť sa týmto tanečným štýlom.

HIP HOP

Je to tanec, ktorý využíva mnohé prvky z iných tancov, preto ho môžeme nazvať aj rôznorodým tanečným štýlom. Hip-hop vlastným názvom používaným v zahraničí streetdance, začali tancovať prevažne černošský obyvatelia v New Yorku v 70.rokoch 20.storočia. Nedá sa presne definovať, aký je, pretože má mnoho tvárí a podôb. Nezastrešuje v sebe len tanec, ale je to kultúra, životný štýl.

LOCKING

Lockin je jeden z tzv. funkystyles. Je to oldschoolový štýl. Vznikol a vyvíjal sa v súvislosti s funkovou hudbou, z toho vyplýva, že sa na ňu aj tancuje. Za miesto vzniku sa považuje západné pobrežie USA (LA, San Francisco) na konci šesťdesiatych rokov.Zakladateľom tohto štýlu a zároveň prvým lockerom je Don Cambell. Lockin sa v prvopočiatkoch označoval ako cambellockin. S ďalšími tanečníkmi založil skupinu TheCambellockDancers, neskôr TheLockers. Lockin je štýl, ktorý má za úlohu baviť – nielen tanečníka, ale hlavne divákov. Každý locker musí byť súčasne hercom a zžiť sa perfektne s hravou funkymusic. Tento zábavný tanec je považovaný ako prvý streetdance.

HOUSE DANCE

Svoj názov získal práve preto, že nevznikol na ulici, ale skôr v kluboch najmä v Chicagu a v New Yorku v 80-tych rokoch. Jeho zakladateľom je americký tanečník Brian Green. Tancuje sa na houseovú hudbu. Využíva kroky rôznych tanečných štýlov s vlastným feelingom. Medzi jeho hlavné štýly patria Footwork , Podpery a Lofting.  Základom housu je uvoľniť svoje telo a nechať sa viesť hudbou. Dôležitý je hlavne pohyb nôh a tela. House môžeme rozdeliť na dva základné druhy: latinohouse a jackinhouse. V latinohouse nie je  tak dôležitý pohyb hrudníkom ako skôr správne používanie tela a nôh. Latino preto, že vychádza z latinsko-amerických tancov. To znamená, že môžeme vidieť podobnosť krokov zo salsy , alebo z podobných tancov. K nohám sa pridávajú boky a celé telo. Jackinhouse naopak veľmi využíva hrudník. Pohyb hrudníka (jackin) je tu nenahraditeľný a mal by sprevádzať celý tanec. U najlepších tanečníkov jackinhousu môžeme vidieť ich veľmi ľahké nohy a o to práve ide. Mali by byť uvoľnené a došľapovať na špičky.

HYPE

Hype (New Jack swing) – oldschoolový štýl, je to štýl dodnes populárny, ale prekvital hlavne v 80-tych a 90-tych rokoch. Najznámejší tanečníci: BobbyBrown, MontellJordan, R. Kelly...

RnB

Je to tanečný, ale aj hudobný štýl. Názov vznikol z Rythm and Blues,ktorý kombinuje prvky jazzu, gospelu a blues. Vzniklo okolo roku 1940 a presný názov mu dal novinár JerryWexler. Tento štýl vychádza predovšetkým z pocitov a je úzko prepojený s textom hudby.Kroky tohto tanca sa neustále menia a modernizujú, čo značí, že nemá žiadne základné kroky. Je na každom tanečníkovi, aké kroky si vymyslí a ako ich použije pri svojom tanci.RnB je o originalite a improvizácií, preto každá tanečná skupina je iná, každá je jedinečná.

NEW STYLE

Najrozšírenejší štýl, ktorý je zahrnutý do streetdancu  posledných rokov. Upúšťa sa od nacvičených choreografií, alebo vopred vymysleného sólového vystúpenia. Kladie sa skôr dôraz na vývoj osobitého tanečného štýlu, vlastných originálnych trikov, osobitého cítenia hudby a freestylu. V new style sa spája mnoho iných štýlov, ktoré s ním nemajú na prvý pohľad nič spoločného. Tanečníci používajú prvky z lockinu, poppinu, housedance, break dance a prispôsobujú si ich svojimi vlastnými pohybmi. Dobrý tanečník by mal ovládať všetky štýly.

WACKIN

Vznikol v 70.rokoch v gay kluboch. Vyznačuje sa ženskosťou. Je individuálny, ale má aj svoje pravidlá. Napr. rýchle pohyby rúk a zápästí naraz. V tomto štýle sa skrýva mnoho energie a tancujú ho väčšinou ženy.

LA STYLE

Veľmi náročné choreografie, ktoré presne vystihujú hudobný podklad. Jedná sa o technicky i hudobne veľmi náročný tanečný štýl pre pokročilých tanečníkov.

FREESTYLE

Nenacvičené sólové vystúpenie, tanečník tancuje podľa hudby, čo ho v danej chvíli napadá a ako to cíti. Dobrý freestyle možno vidieť u dostatočne vyzretých tanečníkov, ktorí dokážu kvalitne skombinovať svoju zásobu tanečných prvkov a na mieste vymýšľať nové.

JAZZ/CONTEMPORARY

 

logo-youtube

Chcete vedieť viac? Viac informácii o tanečnej škole a vystúpeniach:
0908 276 629 Zavolajte už dnes!